02 - FIZCKE OSOBINE SUNCA

Go down

02 - FIZCKE OSOBINE SUNCA

Post by Admin on Fri Mar 27, 2015 11:26 pm

Sunce je zvezda glavnog niza, spektralnog tipa G2, što znači da je nešto veća i toplija od prosečne zvezde, ali nedovoljno velika da bi pripadala tzv. "dzinovima". Životni vek zvezda ovog spektralnog tipa je oko 10 milijardi godina, a budući da je Sunce staro oko 5 milijardi godina, nalazi se u sredini svog životnog ciklusa.

U središtu Sunca u termonuklearnim reakcijama (nuklearna fuzija) vodonik se pretvara u helijum. Svake sekunde u nuklearnim reakcijama učestvuje 3,8×1038 protona (hidrogenovih jezgra). Oslobođena energija biva izračena sa površine Sunca u obliku elektromagnetnog zračenja i neutrina, a manjim delom kao kinetička i toplotna energija čestica Sunčevog vetra i energija Sunčevog magnetnog polja.

Zbog ekstremno visokih temperatura, materija je u obliku plazme. Posledica toga je da Sunce ne rotira kao čvrsto telo. Brzina rotacije je veća na ekvatoru, nego u blizini polova, zbog čega dolazi do iskrivljenja silnica magnetskog polja, erupcija gasa sa Sunčeve površine i stvaranja Sunčevih pega i protuberanca. Ove pojave nazivamo Sunčevom aktivnošću.


Promene koje opažamo na Suncu i nazivamo Sunčeva aktivnost odvijaju se periodično u cikusima prosečne dužine od 11 godina. Ciklusi variraju u dužini, između 8 i 15 godina. Ove promjene obuhvataju:

količinu izračene energije
brojnost i raspored pega
brojnost sunčevih baklji
oblik i veličinu korone

Vremenski period najveće aktivnosti naziva se Sunčev maksimum. Može trajati nekoliko godina, u zavisnosti od aktivnosti pjega i baklji. Postoje i duža periodička razdoblja Sunčeve aktivnosti. U historiji je poznat Maunderov minimum, razdoblje u drugoj polovini 17. vijeka tokom kojeg je broj Sunčevih pjega bio izuzetno mali. Zbio se istovremeno sa periodom hladnih godina, nazvanog malo ledeno doba. Nije sasvim jasno da li su klimatske promjene bile uzrokovane ekstremno niskom Sunčevom aktivnošću.


Admin
Admin

Posts : 242
Join date : 2015-02-10

View user profile http://solarna-istrazivanja.bigforumpro.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum